Josep Bunyesc Premi Nacional de Cultura 2012

L’arquitecte Josep Bunyesc ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2012 – Arquitectura i Espai Públic. Pel seu esperit emprenedor i innovador en construccions sostenibles, amb projectes d’arquitectura domèstica adequada a les condicions climatològiques, que li han valgut reconeixements internacionals. Ha excel·lit en la rehabilitació de construccions tradicionals dels Pirineus, com refugis, allotjaments rurals o pallers, que ha transformat en habitatges bioclimàtics i de baix consum.

Francesc Belart ha realitzat nombroses direccions d’obra d’aquests habitatges projectats per l’arquitecte Josep Bunyesc.