Ampliació cementiri municipal de Rubí, fase I

Promotor: Ajuntament de Rubí
Pressupost: 357.332,25 €
Superfície construïda: 500 m2
Arquitectes: Josep Val i Ravell
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2011
Contractista: COYMA, SL
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: