Seu provisional de Linguamón, Casa de les Llengües. Edifici Media-Tic a BCN

Promotor: Consorci Casa de les Llengües. Generalitat de Catalunya
Pressupost: 178.927,18 €
Superfície construïda: 318,34 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: