Reforma bar i terrassa cota 2000 Hotel Pistes Port-Ainé

Promotor: GranPallars – Institut Català de Finances
Pressupost: 314.755,41 €
Superfície construïda: 830 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Cissa, Constructora inmobiliaria de Solsona, sa
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: