Delegació Territorial del Govern a l’Alt Pirineu i a Aran

Promotor: Departament de vicepresidència de la Generalitat de Catalunya
Pressupost: 142.222,97 €
Superfície construïda: 150,41 m2
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Noray – PROCOSA, UTE
Nivell d’intervenció: Projecte, Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: