Casa Escudé a Cervi

Promotor: privat
Pressupost:
Superfície construïda: 319,60 m2
Arquitectes: Jaume Arderiu Salvadó
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2010
Contractista: Josep Borrut
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador Seguretat i salut
Mencions i premis: