Restauració de la canònica de Sant Pere d’Àger

Promotor: Departament de Cultura. GenCat. INCASOL. Ministerio de Fomento.
Pressupost: 320.639,90 €
Superfície construïda: 540 m2
Arquitectes: Melitó Camprubí / Núria Laplaza, Mercè Manonelles, Xavier Solans
Descripció: Castell i Col.legiata declarades Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
Any de construcció: 2008 – 2009
Contractista: ENCOFA, sl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: Obra seleccionada Premis Catalunya Construcció 2012. Seleccionada a l’Intervenció en Edificis Existents dels Premis Catalunya Construcció 2012