CAP a La Pobla de Segur

Promotor: Departament de Sanitat. CATSALUT. GenCat. GISA
Pressupost: 2.576.445,05 €
Superfície construïda: 1.043,55 m2
Arquitectes: Joan Arnalot i Montané
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2007 – 2009
Contractista: Noray – PROCOSA, UTE
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: