30 habitatges, locals i aparcaments a Balaguer. La Noguera

Promotor: FBEX promo inmobiliaria, SL
Pressupost: 3.122.422,77 €
Superfície construïda: 6.182,11 m2
Arquitectes: Pere Robert – Josep M. Mezquida
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2008 – 2009
Contractista: Construcciones RUBAU, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Mencions i premis: