Rehabilitació “Paller de Beso”, 2 habitatges i aparcament. Esterri d’Àneu.

Promotor: privat
Pressupost:
Superfície construïda: 290,50 m2
Arquitectes: Glòria Cervòs i Prilló
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2008
Contractista: Josep Borrut
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: