Rehabilitació de la Col·legiata de Santa Maria de Castellbò

Promotor: Departament de Cultura. GenCat. INCASOL
Pressupost: 553.238,36 €
Superfície construïda: 1.940 m2
Arquitectes: Joan Agelet i Goma
Descripció: Fases 1,3 i 4
Any de construcció: 2004 al 2008
Contractista: Construccions Montcaubó, sl – Construccions Manjo, scl
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: