Reforma i ampliació de l’IES Tremp

Promotor: Departament d’Educació. GenCat. GISA
Pressupost: 4.970.831,17 €
Superfície construïda: 7.936,89 m2
Arquitectes: Xavier Lacambra Torres
Descripció: Obra reforma i ampliació
Any de construcció: 2005 – 2007
Contractista: Noray – PROCOSA. UTE
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: