Construcció de 64 habitatges de lloguer per a joves i aparcament a Vilanova i la Geltrú

Promotor: Bouygues Inmobiliaria
Pressupost: 4.913.303,43 €
Superfície construïda: 6.465,36 m2
Arquitectes: Archikubik, sl (M. Chalamanch, M. Lacasta, C. Santana)
Descripció: Obra Nova
Any de construcció: 2005 – 2007
Contractista: PAI construccions
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: