Construcció de 30 habitatges i locals comercials Rambla Ferran / Arc del pont de Lleida

Promotor: Tefú Remodelaciones, sl
Pressupost: 2.688.717,63 €
Superfície construïda: 4.875,55 m2
Arquitectes: Pere Robert, Josep M. Mezquida i Marc Ribes
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2005 – 2007
Contractista:
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: