Casa Anna – Toni a Tremp

Promotor: privat
Pressupost:
Superfície construïda: 240 m2
Arquitectes: Elena Belart i Calvet
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2007
Contractista: varis
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Mencions i premis: