Casa Tarrado a Son

Promotor: privat
Pressupost:
Superfície construïda: 260 m2
Arquitectes: Eulàlia Comas i Boronat
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2006 – 2007
Contractista: Ignasi Coma
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: