Adequació de les plantes 3, 4 i 5 del CAP al Casc Antic de Lleida

Promotor: Departament de Sanitat. CATSALUT. GenCat. GISA.
Pressupost: 1.160.218,64 €
Superfície construïda: 1.264,33 m2
Arquitectes: Mariona Laviña de la Villa
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2007
Contractista: J.A. Romero Polo, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: