Construcció de pavelló polivalent a Balaguer

Promotor: Ajuntament de Balaguer
Pressupost: 1.536.619 €
Superfície construïda: 4.589 m2
Arquitectes: Ramon Domènech, Carlos Galiano i Oscar Frago
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2005 – 2006
Contractista: Sorigué, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: