Construcció de 60 habitatges de protecció oficial a Pardinyes. Lleida

Promotor: INCASOL
Pressupost: 2.833.736,36 euros
Superfície construïda: 5.170,78 m2
Arquitectes: Lluís Domènech, B01 arquitectes
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2004 – 2006
Contractista: Benito, Arno e Hijos, sa
Nivell d’intervenció: Direcció excució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Mencions i premis: