Parc de bombers de Sort

Promotor: Departament d’Interior. Gencat. GISA.
Pressupost: 1.365.432,23 €
Superfície construïda: 1.048,73 m2
Arquitectes: Xavier Tragant i Mestres de la Torre
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2004 – 2005
Contractista: Garrofé Roca, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: