Residència i centre de dia per a la gent gran a Balàfia. Lleida

Promotor: Departament de Familia i Benestar Social. GenCat. GISA
Pressupost: 4.159.978,94 €
Superfície construïda: 4.696,45 m2
Arquitectes: Ramon M. Puig, Pere Robert i Josep M. Mezquida
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 2003 – 2004
Contractista: Sorigué, sa
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinació seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: