ZER Val d’Aran a Es Bordes

Promotor: Departament d’Ensenyament. GenCat. GISA
Pressupost: 359.999,99 €
Superfície construïda: 263,50 m2
Arquitectes: Xavier Lacambra Torres
Descripció: Obra reforma
Any de construcció: 2003
Contractista: Noray – PROCOSA, UTE
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: