Poliesportiu Sagrada Família de Barcelona

Promotor: Fundació Claror i Ajuntament de Barcelona
Pressupost: 156.116.000 pts
Superfície construïda: 3.623 m2
Arquitectes: Salvador Matas i Dalmases
Descripció: Obra nova
Any de construcció: 1997 – 1998
Contractista:
Nivell d’intervenció: Direcció execució, Control qualitat i Coordinador seguretat i salut
Espai per les mencions i premis: